Beleid

Mededelingen van de directie van de Erasmushogeschool Brussel

mei 2007 beleid

Dokeos Studentenenquête online van 15 mei tot 15 juni In het kader van de interne kwaliteitszorg krijgen de studenten de kans het onderwijs te evalueren via een online Studentenenquête. Deze enquête heeft als bedoeling het onderwijsproces te optimaliseren en wordt gecoördineerd door de dienst Onderwijs in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitszorg en onder toezicht van de directeur onderwijs.

Lees meer

november 2006 beleid

Maak uw keuze: Het nieuwe arbeidsreglement is sinds kort te raadplegen op de EhB-website.

Lees meer

mei 2006 beleid

In het vorige nummer van Ad Valvas lichtten we al een tipje van de sluiter op rond de eenmalige financiële injectie voor het hoger onderwijs. Voor deze editie vroegen we Erika Eeckhout, administratief directeur Personeel, een overzicht te geven van de projecten die met de 'injectie' worden ondersteund.

Lees meer

maart 2006 beleid

In het eerste nummer van de EhB-nieuwsbrief AD VALVAS geven zowel Frank Roos (algemeen directeur), Patrick Ongena (administratief directeur Financiën, Infrastructuur en Informatica), als Ann Langenakens (administratief directeur Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek, Communicatie, ICTO en Bibliotheken) hun visie op het beleid van de Erasmushoge

Lees meer

Recentste foto's van de Erasmushogeschool Brussel

Inhoud syndiceren