Beleid

Mededelingen van de directie van de Erasmushogeschool Brussel

Politici steunen renovatiedossier Conservatorium

Op 22 april bezochten Servais Verherstraeten, Brigitte Grouwels, Bianca Debaets en Paul Delva en een aantal kabinetsleden in het kader van een werkbezoek het het Koninklijk Conservatorium Brussel. Zij stelden daar met eigen ogen vast dat de renovatie van het gebouw niet langer op zich kan laten wachten. Nadien onderschreven zij dan ook de absolute noodzakelijkheid en hoogdringendheid van dit dossier.

Lees meer

Nieuwe bacheloropleiding ‘Idea & Innovation Management’

Erasmushogeschool Brussel speelt in op groeiende nood aan innovatieprofessionals

Lees meer

Gezamenlijk memorandum van Vlaamse universiteiten en hogescholen

Het hoger onderwijs vervult een steeds belangrijkere rol in onze complexe kennissamenleving. Voor het eerst komen alle universiteiten en hogescholen naar buiten met een gezamenlijk memorandum in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Ze willen op die manier tonen dat ze samen hun schouders willen zetten onder de uitdagingen die hen wachten, maar ook dat ze eensgezind duidelijke vragen stellen aan de toekomstige beleidsmakers.

Lees meer

Opleiding Sharepoint voor personeel EhB

Het intranet van EhB op basis van SharePoint krijgt binnenkort een nieuw uitzicht. De upgrade zal plaatsvinden tussen vrijdag 7 maart en zondag 9 maart . Niet alleen het uitzicht van SharePoint verandert. Ook enkele veel voorkomende handelingen zullen iets anders verlopen. Er zal dan ook een handleiding worden rondgemaild waarin de voornaamste wijzigingen staan uitgelegd.

Lees meer

Erasmushogeschool ontvangt opnieuw Brusselse kansarme kinderen van Het Toekomst Atelier

Dankzij het ToekomstATELIERdelAvenir van Sofie Foets krijgen Brusselse kansarme kinderen  een inkijk in de wereld van de verpleegkunde. Concreet bezoeken de kinderen een aantal zaterdagen na elkaar professionals om kennis te maken met gepassioneerde experts uit een breed scala van vakgebieden.

Lees meer

Studentenraad EhB start met Facebookpagina

Onlangs startte aan de Erasmushogeschool Brussel een geheel nieuwe Studentenraad, met vertegenwoordigers uit verschillende departementen en Schools of Arts. Om de studenten beter te bereiken hebben zij nu een Facebookpagina opgestart. Op deze manier willen zij in contact komen met de studenten van EhB en hun een medium bieden waarop ze een mening over de hogeschool kwijt kunnen.

Lees meer

Professionele bachelors Audiovisuele Kunsten kiezen volop voor artistieke aanpak

De professionele bachelors Audiovisuele Kunsten Beeld-Geluid-Montage en Assistentie van het RITS heeft haar accreditatie ontvangen van de NVAO en dus feliciteren we opleidingshoofd Patrick Geeraerts met het resultaat.

Lees meer

Positief visitatierapport voor bachelor in de Journalistiek

Na een intensieve doorlichting zette een internationale visitatiecommissie zopas het licht drie keer op groen voor de Professionele Bachelor in de Journalistiek van de Brusselse Erasmushogeschool. Volgens het gedetailleerde rapport voldoet de opleiding op alle vlakken (beoogd eindniveau, onderwijsproces en gerealiseerd eindniveau) aan ‘de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een bacheloropleiding in het hoger onderwijs’. Wie afstudeert aan de Brusselse Bachelor Journalistiek kan dan ook op beide oren slapen.

Lees meer

Een diploma Sociaal Werk van de EhB? Dan bezit je kritische zin en massa’s stielkennis!

Wanneer EhB een accreditatie ontvangt, zetten we de opleiding in kwestie graag in de verf. Zo’n visitatierapport is immer een uitstekende doorlichting van de opleiding en een perfect uitgangspunt voor een gesprek met het opleidingshoofd. Dit keer gaan we dus op bezoek bij Sociaal Werk, een opleiding dit teruggaat tot 1921 en die momenteel een 200 studenten telt. We interviewen Luc Celis, zelf alumnus van het Hoger Instituut voor Sociaal en Kultureel Werk - Arbeidershogeschool (HISKWA), dat later fusioneerde tot EhB.

Lees meer

Opleiding Vroedkunde scoort op vlak van kwaliteit én werkzekerheid

Deze week werden de resultaten van de visitatie van de opleidingen Vroedkunde in Vlaanderen bekendgemaakt. De Erasmushogeschool Brussel mag bijzonder tevreden zijn met het resultaat dat haar opleiding Vroedkunde neerzette. De visitatiecommissie stelt dat onze studenten opgeleid worden tot zeer vakkundige en goed inzetbare vroedvrouwen en is dan ook vol lof over heel wat aspecten van de opleiding.

Lees meer

Recentste foto's van de Erasmushogeschool Brussel

Inhoud syndiceren