visitatie

Naar een (h)echt partnerschap tussen lerarenopleidingen en scholen

Klassenraden bijwonen, huiswerkbegeleiding, een goed contact met de ouders onderhouden, … Lesgeven is vandaag meer dan degelijk onderwijs verschaffen. De lerarenopleiding secundair onderwijs van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) betrekt haar studenten dan ook bij alle aspecten van het onderwijs. Dat is ook wat gevraagd wordt in het rapport van de visitatieronde Secundair Onderwijs, dat vandaag werd bekendgemaakt door de VLUHR. EhB is er bovendien van overtuigd dat secundaire scholen niet enkel stageplaatsen zijn, maar vooral (h)echte partners die elkaar voeden.

Lees meer

Professionele bachelors Audiovisuele Kunsten kiezen volop voor artistieke aanpak

De professionele bachelors Audiovisuele Kunsten Beeld-Geluid-Montage en Assistentie van het RITS heeft haar accreditatie ontvangen van de NVAO en dus feliciteren we opleidingshoofd Patrick Geeraerts met het resultaat.

Lees meer

Een diploma Sociaal Werk van de EhB? Dan bezit je kritische zin en massa’s stielkennis!

Wanneer EhB een accreditatie ontvangt, zetten we de opleiding in kwestie graag in de verf. Zo’n visitatierapport is immer een uitstekende doorlichting van de opleiding en een perfect uitgangspunt voor een gesprek met het opleidingshoofd. Dit keer gaan we dus op bezoek bij Sociaal Werk, een opleiding dit teruggaat tot 1921 en die momenteel een 200 studenten telt. We interviewen Luc Celis, zelf alumnus van het Hoger Instituut voor Sociaal en Kultureel Werk - Arbeidershogeschool (HISKWA), dat later fusioneerde tot EhB.

Lees meer

Opleiding Communicatiemanagement bevestigt haar kwaliteit

De opleiding Communicatiemanagement van de Erasmushogeschool Brussel scoorde zeer hoog en bevestigt hiermee alweer haar kwaliteitsniveau. Dat bleek uit het rapport dat de visitatiecommissies op donderdag 9 januari overhandigden aan de zes Vlaamse opleidingen Communicatiemanagement.

Lees meer

Recentste foto's van de Erasmushogeschool Brussel

Inhoud syndiceren