vluhr

Naar een (h)echt partnerschap tussen lerarenopleidingen en scholen

Klassenraden bijwonen, huiswerkbegeleiding, een goed contact met de ouders onderhouden, … Lesgeven is vandaag meer dan degelijk onderwijs verschaffen. De lerarenopleiding secundair onderwijs van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) betrekt haar studenten dan ook bij alle aspecten van het onderwijs. Dat is ook wat gevraagd wordt in het rapport van de visitatieronde Secundair Onderwijs, dat vandaag werd bekendgemaakt door de VLUHR. EhB is er bovendien van overtuigd dat secundaire scholen niet enkel stageplaatsen zijn, maar vooral (h)echte partners die elkaar voeden.

Lees meer

VLUHR-standpunt over de aangekondigde besparingen in het hoger onderwijs

De VLUHR betreurt de aangekondigde besparingen in het hoger onderwijs en vraagt een evenwichtige verdeling van de besparingsinspanningen tussen het hoger- en het leerplichtonderwijs.

Lees meer

Recentste foto's van de Erasmushogeschool Brussel

Inhoud syndiceren