Academische opening 2010-2011 in het teken van internationalisering

De plechtige opening van het nieuwe academiejaar aan de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel staat in het teken van de internationalisering, die concreet vorm begint te krijgen. Beide partners van de Universitaire Associatie Brussel en hun voorzitter Bart De Schutter nodigen de pers dan ook graag uit om een stand van zaken op te maken en de toekomstplannen uit de doeken te doen.

Na het jubileumjaar van 2009-2010 richt rector Paul De Knop van de Vrije Universiteit Brussel resoluut de ogen op de toekomst en op de rol die de universiteit en de Associatie de komende jaren zullen spelen in de wereld. In een almaar verder globaliserende samenleving moet men over de grenzen heen kijken zodat talent en kennis zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. Daarom heeft de VUB onlangs de eerste concrete stap gezet door in het kader van de Brussels University Alliance de banden met de Franstalige zusteruniversiteit ULB nauwer aan te halen om samen meertalige masteropleidingen te organiseren. Maar er staan nog heel wat andere projecten op stapel, die de rector zal toelichten op de persconferentie.

Ook voor de Erasmushogeschool Brussel is internationalisering een van de strategische doelstellingen. Maar het gaat voor de EhB over meer dan studentenuitwisselingen. Algemeen directeur Luc Van de Velde zal ingaan op projecten zoals ‘Internationalisation@home' en de samenwerking met Brusselse Franstalige hogescholen. Ook voor een verhoging van het Engelstalig onderwijsaanbod zal Van de Velde een lans breken. Daarnaast zal hij kort ingaan op andere dossiers zoals de inkanteling van de academische opleidingen, de positie van het hoger onderwijs in Brussel en de rationalisering. Aansluitend op dit laatste zal de directeur de start van een nieuwe opleiding aankondigen.

De academische openingsceremonie krijgt dit jaar een nieuw jasje: in plaats van de traditionele openingsrede staat een panelgesprek op het programma met rector Paul De Knop (VUB), algemeen directeur Luc Van de Velde (EhB), rector Philippe Vincke (ULB), rector Paul Van Cauwenberghe (UGent) en een vertegenwoordiger van UNICA, gemodereerd door journaliste Yasmina El Messaoudi.

Na het panelgesprek volgt een gastrede van Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht.

Simultaneous interpretation into English will be available.


Persconferentie op dinsdag 28 september 2010 om 11u in zaal M420 van gebouw M, campus Oefenplein, Pleinlaan 2 in 1050 Brussel. Aansluitend is er een lunch voorzien, met gelegenheid voor individuele interviews.

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid uiterlijk op 27 september te bevestigen aub.

Academische opening (pdf) op dinsdag 28 september 2010 om 15u in auditorium Q, campus Oefenplein, Pleinlaan 2 in 1050 Brussel.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
dienst Communicatie

Dorien Brouwer

tel.: 02/559 02 57
e-mail: dorien.brouwer@ehb.be