Actualisering Strategisch Beleidsplan gaat laatste fase in

In opvolging van de teambuildingsdagen in Hasselt in augustus (foto), kwamen op woensdag 17 oktober ruim 30 EhB-medewerkers samen om het Strategisch Beleidsplan 2012-2016 te finaliseren. Met de oprichting van een achttal werkgroepen gaande van financiën, over onderzoek tot communicatie, worden de doelstellingen nu vertaald in indicatoren en streefcijfers. 

Deze oefening actualiseert het Beleidsplan 2009-2012 en stelt de EhB verder in staat haar positie in het  hoger onderwijslandschap te versterken. Het is ook een voorbereiding op de instellingsaudit, de doorlichting op instellingsniveau. Dit wordt het nieuwe accreditatiekader voor het hoger onderwijs en legt nieuwe kwaliteitscriteria vast. Na afloop van de huidige visitatieronde schakelt het hoger onderwijs in Vlaanderen namelijk over op een nieuwe systematiek voor visitaties en accreditatie.  De opvallendste vernieuwing is de instellingsaudit (tot nu kende men enkel een opleidingsaudit), deze heeft tot doel om na te gaan of de instelling tegen de achtergrond van haar visie op kwaliteitsvol onderwijs erin slaagt om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.