Administratie UAB is verhuisd naar de Dansaertstraat

Algemeen coördinator van de UAB Anne Beyers en haar collega's zijn in december jl. verhuisd van de VUB (campus Etterbeek) naar het centrum van de stad, in hetzelfde gebouwencomplex als het RITS.

Het nieuwe adres is Dansaertstraat 70, 1000 Brussel, tel: 02-507 14 30,
www.universitaireassociatiebrussel.eu 
 

Gepubliceerd onder: