The Cochrane Library beschikbaar in de digitale bibliotheek

De Cochrane Library (Wiley & Sons) is nu beschikbaar voor studenten en docenten van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur. Voor de opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Verpleegkunde, Voeding- en dieetkunde en Vroedkunde is deze databank van groot belang. Zij omvat onder andere de Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), een verzameling van systematische reviews van klinisch onderzoek waarin het resultaat van verschillende behandelingen voor een aandoening wordt vergeleken.

Meer informatie over de CDSR en de andere databanken die onderdeel zijn van de Cochrane Library is terug te vinden op de website van de uitgever.

De bibliotheek is verheugd dat zij deze databank vanaf dit academiejaar kan aanbieden aan de opleidingen uit het domein gezondheidszorg. Uit de resultaten van een enquête over de toestand van de bibliotheekcollectie die vorig academiejaar werd afgenomen bij docenten van deze opleidingen bleek dat het ontbreken van de Cochrane Library als een hiaat in de (digitale) collectie werd ervaren. In de opleidingen uit het domein gezondheidszorg wordt immers sterk de nadruk gelegd op evidence based handelen. Deze blinde vlek is bij deze weggewerkt.

Je vindt de link naar de Cochrane Library in het bronnenoverzicht op de bibliotheekwebsite (doorklikken naar "Digitale bibliotheek").