Conservatorium partner van internationale conferentie muziekbibliotheken en -archieven

Midden juli ontvangen de muziekbibliotheken van het Koninklijk Conservatorium Brussel, en van de conservatoria van Gent en Antwerpen over de 300 professionals voor een internationale conferentie over deze specifieke tak van archivering en bibliotheekexpertise. De bibiliotheek van het Conservatorium is co-beheerder van één van de belangrijkste, internationaal georiënteerde erfgoedcollecties muziek uit België.

Organisator is IAML, de Internationale Vereniging van muziekbibliotheken archieven en documentatiecentr. Ze heeft momenteel ongeveer 2.000 particuliere en institutionele leden in zo'n 45 landen over de hele wereld. Opgericht in 1951 om de internationale samenwerking te bevorderen en de belangen van de beroepsgroep te ondersteunen, is IAML een gerespecteerd lid van de internationale bibliotheek- en muziekgemeenschappen.

IAML trekt het grootste deel van zijn lidmaatschap uit Europa en Noord-Amerika. Het is ook goed vertegenwoordigd in Australië, Nieuw-Zeeland en Japan, minder goed dus in andere delen van Azië, in Latijns-Amerika en Afrika.

Een belangrijke onderdeel van haar werking zijn de jaarlijkse conferenties, die van dit jaar dus in Vlaanderen (Antwerpen), een eerder bezoek had al Brussel aangedaan. Volgend jaar trekken ze naar New York.

Onlangs  haalde de bibliotheek van het KCB nog de pers met de growfundingactie Lively Lovely Libretti. Lees er meer over in ons magazine op pagina 4 en 5.