Design & Technologie-opleidingen zetten in op ondernemerschap

Het departement Design & Technologie (Multec en Dig-X)  zet hard in op ondernemerschap om de studenten een breder perspectief te geven na of zelfs tijdens hun studies. Na de invoering van het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum Mobiele Applicaties dat tot een sterkere samenwerking leidde met het werkveld, werd ook het curiculum gewijzigd. Het nieuwe opleidingsonderdeel Entrepreneurship vormt samen met het Small Business Project een pakket dat de student moet in staat stellen een onderneming op te starten.

Maar hier blijft het niet bij, het departement is ook proactief op zoek naar partners om de studenten in hun prille start van het ondernemerschap te ondersteunen. Eén van die partners is de Zuidhaven, een bedrijvencentrum in opbouw recht tegenover campus Kaai. Hier zullen studenten terecht kunnen bij de opstart van hun onderneming. Hierdoor kunnen ze, indien ze dit wensen, blijven gebruik maken van de expertise en de labo’s van het departement.

Zuidhaven zal, indien hun Europese financiering rond geraakt, ook beschikken over een interactief belevingscentrum dat zal opgebouwd worden in samenwerking met de docenten en studenten van het departement DT. Dit belevingscentrum zal openstaan voor iedereen en een uithangbord worden voor de Erasmushogeschool.