Doctoraat in de Kunsten over artistieke cultuur, theatraliteit én lichamelijkheid in de zeventiende eeuw

Pol Dehert verdedigt op maandag 26 januari zijn doctoraat in de Kunsten ‘Rochester's world: the world of a/the Monkey. Een anatomie van de barokke theatraliteit’. Dit doctoraat had tot doel de interferenties bloot te leggen tussen de zeventiende-eeuwse visuele cultuur, de toenmalige kennistheoretische context (meer specifiek het libertinisme) en barokke theatraliteit en lichamelijkheid. Uitgangspunt voor dit onderzoek vormt het leven en werk van John Wilmot (1647-1680), bijgenaamd The Monkey en tevens graaf van Rochester aan het hof van Charles II.

Pol omschrijft de ambitie van dit project als drieledig: (1) we wilden de interferenties tussen een specifieke artistieke cultuur (Rochester en de libertijnen) en diens context (Restoration England) in kaart brengen via doorgedreven tekstueel en cultuurhistorisch onderzoek, (2) die inzichten wilden we vorm geven in concrete artistieke eindresultaten waarin de resultaten van het theoretische onderzoek niet geïllustreerd worden, maar geïncarneerd en (3) via de confrontatie met die artistieke praktijk de mogelijke affiniteiten tussen ‘Rochester’s world’ in onze (postpost)moderne wereld beter begrijpen.

Geïnteresseerden kunnen het onderzoek zelf exploreren op een speciale webpagina (http://kunstenplatformbrussel.be/poldehert) waar het schilderij Monkeys as judges of art (Gabriel Cornelius Von Max, 1889) als een portaal fungeert: door er met de cursor over te bewegen, worden verschillende aspecten van het doctoraat onthuld. Doorklikken kan naar verschillende beeldatlassen - zoals het documentatiemateriaal van het interdisciplinaire festival (Exhibiting) Baroque Bodies (Beursschouwburg, 2011), het artistieke orgelpunt van dit project - en videomateriaal.


U wordt van harte uitgenodigd op de verdediging van het doctoraat op maandag 26 januari om 20u op het RITS | School of Arts, campus Bottelarij (Delaunoystraat 58 in 1080 Brussel).

Gelieve vooraf in te schrijven bij Bruno Tuyteleir (bruno.tuyteleir@ehb.be).

Meer info

RITS | School of Arts

Karel Vanhaesebrouck

tel.: 02/411 42 87
e-mail: karel.vanhaesebrouck@ehb.be
www.rits.be