Doctoraatsonderzoek naar de performatieve kracht van experimentele film

In het kader van zijn doctoraat in de kunsten aan de VUB en RITS School of Arts presenteert Maurits Wouters nieuw artistiek werk onder de titel Genius Loci. Wouters' project spitst zich toe op analoge home video en wil via diverse artistieke creaties (film, installatie, tentoonstelling) begrijpen hoe deze culturele praktijk werd en wordt ingezet in de verbeelding van het (individuele en collectieve verleden en hoe deze praktijk tegelijk onze hedendaagse blik op dat verleden beïnvloedt. Elke film is tegelijk een onderzoek naar de performatieve kracht van experimentele film, daarbij de grens aftastend tussen fotografie, beeldende kunst en film. Op 10 november presenteert hij in Overasselt (Nederland) een aantal van zijn films in een kleine kerk. Deze site-specific-installatie wil tegelijk een intiem mausoleum zijn waarin herinnering en melancholie een plaats krijgen. Op 14 januari 2015 kan je om 19u in Cinema RITS terecht voor een screening van het filmwerk van Wouters. Tussendoor presenteert hij op 19 december zijn film Arcadia in New York (Experimental Intermedia).

Maurits Wouters studeerde in 2009 af aan de filmopleiding van het RITS. Daarna volgde hij de Master film- en theaterwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is een filmmaker voornamelijk actief binnen het veld van de experimentele film maar breidt gestaag zijn terrein uit richting fotografie en beeldende kunst. Sinds oktober 2013 werkt hij met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen aan een doctoraat in de kunsten.

Met de steun van het Kunstenplatform Brussel en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.