Het Dokeosnieuws gebundeld

De activering van de Dokeos-cursussen 2010-2011

De activering zal vanaf de tweede helft van augustus mogelijk zijn.

ICTO enquêteert studenten over hun Dokeos-gebruik

ICTO peilt momenteel met een online bevraging bij de EhB-studenten naar hun tevredenheid over Dokeos.

U kunt de vragen hier bekijken. De resultaten zullen na afloop kunnen ingekeken worden door het EhB-personeel.

Dokeos-gebruik in stijgende lijn

Het gebruik van Dokeos is dit academiejaar opnieuw toegenomen. In de grafieken ziet u het aantal maandelijkse logins van de voorbije jaren.

De blauwe lijn geeft het aantal logins op Dokeos weer in functie van het uur van de dag. Op de Y-as staan het totaal aantal logins voor het uur gesommeerd over januari, februari, maart. We merken dat er ook nog veel activiteit is tussen 18u en 22u.

Toekomstige naamsverandering voor Dokeos

Om de vrijheid van het open sourceproject rond Dokeos te vrijwaren en onafhankelijk te maken ten aanzien van de commerciële firma Dokeos.com werd besloten een VZW genaamd Chamilo op te richten die de verdere uitbouw en verspreiding van onze leeromgeving zal ter harte nemen. Hans De Bisschop heeft een mandaat van onze hogeschool om ons daar te vertegenwoordigen,. Voor meer informatie kunt u terecht op www.chamilo.org.

We zullen binnenkort de naam Dokeos vervangen door een EhB-specifieke naam (cfr. Pointcarré van VUB). Suggesties zijn welkom.

Question Mark Perception blijft in gebruik

Question Mark Perception blijft ook in de toekomst in gebruik. ICTO treft voorbereidingen voor een geïntegreerde assessment tool in de Dokeos/Chamilo-omgeving.