EhB introduceert de resonantiewerkgroep

Al de opleidingen van de Erasmushogeschool Brussel gaan dit voorjaar van start met de invoering van resonantiegroepen. Doelstelling van de resonantiegroepen is de vinger aan de pols te houden van de ontwikkelingen in het vakgebied en de actuele beroeps- en kunstpraktijk.

Door de invoering van resonantiegroepen zal de Erasmushogeschool Brussel de band met het werkveld versterken en deze structureel verankeren in de werking van de opleiding. De focus is gericht op het genereren van externe feedback over een opleiding. Uitgangspunt hierbij is een kritische openheid, het is de bedoeling dat de resonantiegroep onafhankelijk zal oordelen over een opleiding.
De samenstelling van de groep zal heterogeen zijn en moet een breed werkveld beslaan. Er zal gestreefd worden naar een gezonde mix tussen privé en overheid en de betrokken sectoren van tewerkstelling (industrie, diensten …).

Het overleg binnen de resonantiegroepen beperkt zich tot maximaal 2 bijeenkomsten per jaar.

De Brussel-factor van de resonantiegroep verdient trouwens bijzondere aandacht. Men zal nadrukkelijk op zoek gaan naar leden uit het Brusselse werkveld. Dit moet toelaten de eigenheid als Brusselse hogeschool te profileren.

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van zo'n resonantiegroep ? Contacteer dan saskia.lieveyns@ehb.be

Gepubliceerd onder: