EhB onderzoekt samen met PXL mogelijkheden van wearables in leef- en werkomgeving

Het departement Design & Technologie start met een onderzoeksproject rond wearable technology. Daarbij wordt twee jaar lang nagegaan in welke markten de inzet van wearables kan zorgen voor een betere en meer efficiënte dienstverlening. Het departement werkt hiervoor samen met Hogeschool PXL en ontvangt een subsidiëring van de Vlaamse overheid (Tetra Project).

Binnen het project wordt de algemene inzetbaarheid van wearables onderzocht, met aandacht voor performantie, privacy, marktacceptatie en sociale acceptatie. Daarnaast wordt in twee concrete cases nagegaan hoe de inzetbaarheid kan verlopen.

Met het project richt het departement zich op de logistiek of de zorgsector. Bij deze laatste  wordt bijvoorbeeld bekeken hoe wearables ingeschakeld kunnen worden om ouderen op een kwaliteitsvolle manier langer thuis te laten wonen. De wearables bieden enerzijds interessante mogelijkheden aan voor de zorgbehoevende: de ingebouwde sensoren leveren een schat van informatie op om de ouderen op te volgen. Anderzijds kunnen zorgverstrekkers voordelen halen uit deze nieuwe technologieën, door bijvoorbeeld gebruik te maken van meldingen.

De globale doelstelling is de opbouw en overdracht van kennis over programmable wearables (P-wearables). Deze kennis laat ondernemingen toe om de functionaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid (zowel praktische haalbaarheid als visualisatie) van deze technologie correct in te schatten bij het strategisch inzetten van deze technologie in bedrijfsprocessen. 

Het einde is voorzien in 2016.