Ere-directeur Frank Roos ontvangt ereteken Grootofficier in de Kroonorde

"Het heeft zijne Majesteit Koning Albert II behaagd, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten, bij Koninklijk Besluit van 6 februari 2012 en met ranginneming op 15 november 2006 het ereteken van Grootofficier in de Kroonorde te verlenen aan de heer Frank Roos"

Was getekend: de minister van Buitenlandse zaken, Didier Reynders

Dat staat op de oorkonde die onze voorzitter Bart De Schutter deze week mocht overhandigen aan onze ere-directeur Frank Roos bij het opspelden van het ereteken. De Kroonorde werd ingesteld in 1897 en wordt voor verdiensten op gebied van de industrie, de handel, wetenschap, onderwijs, de strijdkrachten, cultuur of liefdadigheid toegekend. Het kleinood van de orde is een kruis met vijf wit geëmailleerde armen en tien punten. Op het centrale blauwe medaillon is een gouden of zilveren beugelkroon aangebracht. Op de keerzijde staat een sierlijke dubbele "L", het monogram van de stichter.

Het is in België al langer de traditie om  eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden te verlenen aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs, maar het is de eerste keer dat een (oud-)directeur van een Vlaamse hogeschool deze erkenning ontvangt.

Roos was tot 2007 directeur van de Erasmushogeschool Brussel en voordien departementshoofd van het Rits.

Hieronder nog enkele foto's van de overhandiging met Luc Van de Velde (huidig algemeen directeur), Bart De Schutter (Voorzitter) en een trotse Grootofficier.