Ervaringsreis naar Congo voor docenten

In de zomer van 2015 organiseert UCOS opnieuw een uitwisseling met Katanga (DR Congo). We herhalen de succesformule van eerdere edities: een eerste gemeenschappelijk deel van de uitwisseling bestaat uit een intensieve kennismaking met het land, de Katangese bevolking en haar organisaties en instellingen. Het tweede deel van de reis wordt gevormd door gedifferentieerde bezoeken, activiteiten en uitwisselingen, naargelang de eigen specifieke interesses en vakgebieden.

Waarom kiezen we voor Katanga?

Katanga is de rijkste provincie van één van de armste landen ter wereld. De mogelijkheden die deze rijkdom met zich meebrengt staan haaks op de uitdagingen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt. Hoe komt dat?
Deze ervaringsreis wordt ingebed in een ruimer traject, waarbij we samen de grote vragen rond Noord-Zuidrelaties en ontwikkelingssamenwerking in het algemeen niet uit de weg gaan. Bovendien laten de ervaringen in Katanga ons toe de politieke, socio-economische, culturele en ecologische vraagstukken van een ontwikkelingsland nader onder de loep te nemen.

Wat de ervaring echt bijzonder maakt is de wederzijdse betrokkenheid die we in Congo ervaren. We delen een verleden. Zo staat Congo nog steeds centraal in de Belgische inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking.

Wat is het doel van deze ervaringsreis?
Door middel van professioneel begeleide ervaringsreizen kunnen docenten en medewerkers internationalisering zelf ervaring opdoen in het Zuiden. De uitwisseling stelt hen in staat inzichten en vaardigheden m.b.t. het Zuiden en mondiale solidariteit nog verder uit te diepen en te integreren in hun onderwijspraktijk. De reis biedt een intensieve verdieping in de eigen (vakspecifieke) interesses in een andere socio-economische en culturele context. Verder krijgen deelnemers hier de kans hun internationaal netwerk verder uit te breiden, en kunnen via contacten met lokale organisaties bv. stageplaatsen voor studenten gefaciliteerd worden.

Geïnteresseerd of nog vragen? Neem contact op met Nathalie Van Laere

Meer info vind je op: http://www.ucos.be/nl/congo/docentenreis_2015-69.html