Forse stijging studentenaantallen EhB

Het gaat bijzonder hard voor nagenoeg alle professionele opleidingen van EhB. Bij het naast elkaar plaatsen van de ingeschreven studenten 2013-2014 en die van dit jaar, op datum van 4 september, ziet de hogeschool een stijging van 12%. Bij de eerstejaars (generatie en niet-generatiestudenten) ligt de stijging zelfs op 20%. Dit is maar ten dele toe te schrijven aan de nieuwe opleiding Idea & Innovation Management, waar al ruim 50 studenten ingeschreven werden. Ook bijvoorbeeld Toerisme- & Recreatiemanagement, Toegepaste Informatica, Biomedische Laboratoriumtechnologie, Verpleegkunde, Kleuteronderwijs en Communicatiemanagement kennen een opvallende stijging.