Foto's Kwaliteitsdag

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bracht op 21 oktober 2005 een werkbezoek aan de Erasmushogeschool Brussel. Met dit bezoek liet de organisatie het onderwijzend personeel kennis maken met de problematiek rond visitaties en accreditering van opleidingen. De stuurgroep Kwaliteitszorg werkte rond dit evenement een uitgebreide waaier van workshops en lezingen uit.

Meer dan 60 geïnteresseerden zakten voor de Kwaliteitsdag af naar de campus Nijverheidskaai, zodat we mogen spreken van een succes op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak. Foto's van de Kwaliteitsdag vindt u op http://www.ehb.be/kwaliteitsdag/fotos/.