Frank Noten nieuwe directeur departement Onderwijs & Pedagogie van de Erasmushogeschool Brussel

De Raad van Toezicht van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) heeft maandag 29 september groen licht gegeven voor de aanstelling van Frank Noten als directeur van haar departement Onderwijs & Pedagogie. Hij komt zo aan het hoofd van vier opleidingen: de Lerarenopleidingen Kleuter, Lager en Secundair onderwijs en de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind.

Frank Noten kan bogen op een gevarieerd parcours dat hem excellent voorbereidde op deze job. Na zijn opleiding tot leerkracht lager onderwijs, koos hij voor een master in de pedagogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij startte zijn carrière in de HR-sector, stapte over naar consulting maar trok weer naar het onderwijs als departementshoofd Sociaal Agogisch Werk. In 2008 werd hij aangesteld als bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Hij lag er aan de basis van het verzelfstandigingsproces en van een grootschalig cultuur- en structuurveranderingsproces.

De Erasmushogeschool Brussel is erg tevreden met de aanstelling van Frank Noten. Algemeen directeur Luc Van de Velde:,,De lerarenopleidingen maken overal moeilijke maar uitdagende tijden mee. De sector ligt onder vuur en dat heeft gevolgen voor de instroom. Daarom is het nodig om een ervaren stuurman aan het roer te hebben. Met Frank Noten hebben we gekozen voor brede en diepgaande ervaring, zowel wat de materie ‘onderwijs’ betreft als waar het gaat om leiderschap en people management. We zijn ervan overtuigd dat hij een frisse wind zal laten waaien door het departement, waarvan zowel de studenten als het personeel zullen profiteren. Hij zal bovendien onze nieuwbouw in het centrum van de stad van bij de start kunnen begeleiden.’’

Frank Noten zelf is eveneens enthousiast over zijn aanstelling:,,Vanuit mijn jarenlange ervaring in het werkveld heb ik het belang van een professionele lerarenopleiding aan den lijve ondervonden. Zeker in een grootstad als Brussel, met haar specifieke uitdagingen, draag ik graag mijn steentje bij. Zo kunnen we samen met de stakeholders dit maatschappelijk belangrijke departement verder uitbouwen.’’


U vindt een foto van Frank Noten op www.flickr.com/photos/erasmushogeschool.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
dienst Communicatie

Dorien Brouwer

tel.: 02/559 02 57
e-mail: dorien.brouwer@ehb.be
www.erasmushogeschool.be