Impulsfonds steunt EhB-project 'Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg'

Het Federaal Impulsfonds zal het onderzoeksproject  ‘Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg’, dat ingediend werd door de opleiding Verpleegkunde en Sociaal Werk, financieren. Dat is bijzonder goed nieuws voor dit kortdurende project, dat start op 1 januari 2015 (tot 31 december 2015).  

Wat is het project 'Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg’?

De samenleving vergrijst in een snel tempo en dit brengt nieuwe (grootstedelijke) uitdagingen mee voor de Brusselse ouderen. Niet alleen de vergrijzing is een hedendaags probleem, ook de toegenomen diversiteit bij ouderen vormt een grote uitdaging voor de zorgsector.

De hulp- en zorgverleners op de eerste en de nulde lijn stellen echter vast onvoldoende gewapend te zijn met methodieken om met dit steeds meer diverse doelpubliek om te gaan. Dit project heeft tot doel de uitwisseling en coproductie van nieuwe methodieken voor de hulp- en zorgverleners gericht op de ontwikkeling van een cultuursensitieve ouderenzorg in Brussel. Met dit project brengen we de Nederlandstalige welzijns-/diversiteitssector samen met de ouderenzorgsector in Brussel gericht op de ontwikkeling van nieuwe methodieken voor een cultuursensitieve ouderenzorg.

 Meer info geeft je Bart.Claes@ehb.be, onderzoeker bij de Opleiding Sociaal Werk

 (bron foto: www.mo.be)