Naar een (h)echt partnerschap tussen lerarenopleidingen en scholen

Klassenraden bijwonen, huiswerkbegeleiding, een goed contact met de ouders onderhouden, … Lesgeven is vandaag meer dan degelijk onderwijs verschaffen. De lerarenopleiding secundair onderwijs van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) betrekt haar studenten dan ook bij alle aspecten van het onderwijs. Dat is ook wat gevraagd wordt in het rapport van de visitatieronde Secundair Onderwijs, dat vandaag werd bekendgemaakt door de VLUHR. EhB is er bovendien van overtuigd dat secundaire scholen niet enkel stageplaatsen zijn, maar vooral (h)echte partners die elkaar voeden.

De lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel bouwt jaar na jaar aan sterkere relaties met de scholen in het werkveld en zal dit de komende jaren op een hoger niveau tillen tot een (h)echt partnerschap. Het doel is een echte win-win voor zowel de student-leraar als voor de secundaire school waarmee wordt samengewerkt. Waar enerzijds de leraar-in-wording grondig kennismaakt met de toekomstige werkplek, geniet die laatste tegelijk in diverse taken ondersteuning. Bovendien laat het de scholen toe hun eigen schoolbeleid samen met de hogeschool vorm te geven.

Enkele krachtige voorbeelden die reeds lopen zijn de beroepstaken die parallel uitgevoerd worden met de didactische stages. Deelname aan klassenraden, oudercontacten, vakwerkgroepen, maar ook projectdagen, toezichten en studie-uren. Een tweede pakket wordt gevormd door o.a. de Buso- en Keuzestages, de Vakoverschrijdende projectweek, het Tutorlezen en de Huiswerkbegeleiding, waarmee projectonderwijs, bijzondere onderwijsnoden, en vormingsinitiatieven in de breedste zin bijdragen tot de competentiewaaier van de professionele bachelors van EhB. Ten derde participeert de opleiding aan het VUB-project Onderzoekende School: studenten en leraars denken samen oplossingen uit voor concrete praktijkproblemen binnen de secundaire scholen. Deze werkwijze is reeds een vaste waarde binnen onze opleiding.

Met die geïntegreerde aspecten van de lerarenopleiding staat de hogeschool nog maar aan het begin van het partnerschap met de scholen. De komende jaren wenst zij in te zetten op verdere samenwerking op vlak van onderwijsprojecten, onderwijsinnovatie, onderzoek en gezamenlijke professionaliseringstrajecten. Zelfs op vlak van personeelsbeleid wil EhB onderzoeken hoe men elkaar maximaal kan ondersteunen. Echt ‘samen opleiden’ kan pas als studenten lesgeven aan leraren en leraren lesgeven aan studenten. Of wanneer stagescholen zich ontwikkelen tot gespecialiseerde en geprivilegieerde werk- en leerplekken waar onze studenten volwaardig participeren. Maar het partnerschap stopt niet bij het behalen van het einddiploma. De opleiding gelooft sterk in een loopbaanomspannend partnerschap waar de hogeschool ook op andere scharniermomenten in de loopbaan van leraren een belangrijke rol kan en moet spelen, in samenwerking met de begeleidingsdiensten. Slechts op deze manier zullen secundaire scholen en de lerarenopleiders samen de huidige en toekomstige uitdagingen waar het onderwijs voor staat, aankunnen.


Meer info

Erasmushogeschool Brussel
opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs

Sigrid Van Eepoel

tel.: 02/472 52 00

of

Erasmushogeschool Brussel
directeur departement Onderwijs & Pedagogie

Frank Noten

tel.: 02/472 52 00