Onderzoek naar euthanasie in geestelijke gezondheidszorg

Dennis Demedts, docent van de opleiding Verpleegkunde, voerde een onderzoek uit om na te gaan hoe verpleegkundigen staan tegenover euthanasie in de geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek werd gevoerd in vier psychiatrische instellingen en in totaal werden 133 verpleegkundigen bevraagd. Een grote meerderheid van de verpleegkundigen ondersteunt het gegeven dat ook in een psychiatrische setting de situatie van een patiënt medisch en emotioneel uitzichtloos kan zijn en dat een aanvraag naar euthanasie kan overwogen worden. Duidelijke richtlijnen omtrent dit gegeven kunnen een houvast vormen voor psychiatrisch verpleegkundigen die in aanraking komen met dergelijke vragen.

Demedts vertegenwoordigt de Erasmushogeschool Brussel op een internationaal congres van 6 tot 9 november 2014 in Malta, waar hij een presentatie over de onderzoeksresultaten zal geven. Het congres wordt georganiseerd door Horiatio, de Europese vereniging voor psychiatrisch verpleegkundigen.

http://www.horatio-web.eu/