Opleiding Vroedkunde scoort op vlak van kwaliteit én werkzekerheid

Deze week werden de resultaten van de visitatie van de opleidingen Vroedkunde in Vlaanderen bekendgemaakt. De Erasmushogeschool Brussel mag bijzonder tevreden zijn met het resultaat dat haar opleiding Vroedkunde neerzette. De visitatiecommissie stelt dat onze studenten opgeleid worden tot zeer vakkundige en goed inzetbare vroedvrouwen en is dan ook vol lof over heel wat aspecten van de opleiding.

Een eerste pluim gaat naar het concept van POP-coaching, waarbij POP staat voor persoonlijk ontwikkelingsplan. Elke student zal samen met een persoonlijke coach een traject doorlopen om haar (of hem) te begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling. Op die manier neemt de student veel meer het eigen leerproces in handen en – aldus de commissie - dat werkt bijzonder motiverend.

Ook het werken met de werkvorm casuïstiek in de hogere jaren wordt als zeer positief beoordeeld. Daarbij gaan de studenten authentieke casussen uit een verloskamerstage analyseren en synthetiseren, hetgeen hen op een geïntegreerde manier voorbereidt op de beroepspraktijk.

Stages worden secuur opgevolgd

De studenten van de Erasmushogeschool hebben geen probleem om een stageplaats te vinden of om de opgelegde stagequota te bereiken. De ligging in Brussel is wat dat betreft een groot voordeel. De stagebegeleider volgt de student nauwgezet op tijdens de stages en bij problemen komt er een remediëringssysteem op gang dat de commissie zeer loofde. Zij stelde dan ook vast dat de communicatie over het aantal te behalen prestaties en de beschikbaarheid aan stageplaatsen aan de EhB vlot verloopt.

Simulatietrainingen scoren hoge punten

Het rapport geeft ook goede punten aan het vaardigheidsonderwijs. De groepen van studenten zijn voldoende klein zodat iedereen de vaardigheden voldoende kan inoefenen. Ook sociale en communicatieve vaardigheden komen uitgebreid aan bod in simulaties en rollenspelen, wat de commissie waardeert. Die simulatie van verloskundige situaties, waarbij de student verschillende rollen op zich neemt en zich in een veilige omgeving kan voorbereiden op de praktijk, krijgt specifieke aandacht in het rapport. De commissie vindt het ook mooi dat de complexiteit van de gesimuleerde situaties toeneemt in elk deeltraject. Uit de gesprekken met studenten blijkt dat zij maar óók het werkveld de simulatietrainingen bijzonder kunnen waarderen.

De commissie bracht overigens een bezoek aan de vaardigheids- en simulatielokalen en stelde dat deze optimaal uitgerust zijn om de studenten adequaat voor te bereiden op hun stage. De opleiding heeft plannen voor een nieuw simulatiecentrum; de commissie kijkt samen met de EhB uit naar de bouw van dit centrum. De opleiding is trots over de aankoop van een bevallingssimulator en is de mogelijkheid aan het exploreren om daarmee bijscholingen te organiseren voor vroedvrouwen, gynaecologen en studenten geneeskunde.

Daarnaast is internationalisering en de grootstedelijke context doorheen de opleiding uitgewerkt in internationalisation@home, multiculturele casussen, docenten- en studentenmobiliteit, het Trialoogproject van het Prins Filipsfonds, de organisatie van een internationale dag, internationale of multiculturele voorbeelden tijdens de lessen, enzovoort. De opleiding vroedkunde van de EhB profileert zich dus duidelijk op het gebied van internationalisering en de grootstedelijke context, hetgeen een bewuste beleidskeuze is die de visitatiecommissie wist te waarderen.

Werkzekerheid

Dat dit alles leidt tot een goede job bewijzen de cijfers. 70% van de studenten werkt zes maanden na afstuderen als vroedvrouw, 24% studeert verder. De sombere berichten die onlangs door de Vlhur de wereld werden ingestuurd, gelden dus niet voor de EhB.