Opleidingen Landschaps- & Tuinarchitectuur organiseren seminarie Bedrijven en Biodiversiteit

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert het seminarie ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ in het kader van een samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel en Hogeschool Gent, opleidingen Landschaps- & Tuinarchitectuur. Studenten uit het 2e Bachelor jaar zullen die dag ondergedompeld worden in het thema ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ waarna zij met deze info aan de slag gaan op enkele vooraf geselecteerde bedrijventerreinen. Voor deze bedrijventerreinen zullen de studenten biodiverse ontwerpideeën maken gedurende het komende semester.

Hebt u interessen in het ontwerp/de aanleg/het beheer van bedrijventerreinen? Vindt u ook dat het af en toe ietsje biodiverser mag? Of had u daar nog niet bij stilgestaan en wenst u hierover enkele inspirerende voorbeelden en principes te horen?

Dan bent u mogelijks geïnteresseerd om het seminarie ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ (B&B) bij te wonen op dinsdag 10 februari vanaf 13:15u (ontvangst vanaf 12:45u). 

De locatie staat ons toe om naast al dat jong geweld ook nog andere geïnteresseerden uit te nodigen die reeds in het werkveld staan of rond het thema werken. U mag het volgende verwachten:

13:15u Inleiding op het thema – projectbegeleiders Eva Snijders & Yleni De Neve (LNE)
13:30u Harmonisch Park- en Groenbeheer en tijdelijke natuur, instrumenten voor B&B? – Eva Troch & Jeroen Panis (ANB)
14:05u Watervriendelijke ontwerpen – Adelheid Vanhille (VMM)
14:25u Praktijkvoorbeeld in het bedrijfsleven – Herman Dierickx (D&C services)
15:25u PAUZE
15:45u Ecologisch bedrijventerrein Kristalpark – Ward Verbakel (PlusOffice)
16:45u Praktijkvoorbeeld vlinderproject – Valérie Persoons (LOC Lommel)
17:25u Uitleiding en receptie – afdelingshoofd Milieu-integratie en –subsidiëringen Jan Kielemoes (LNE)

Praktisch:
- Het seminarie is gratis maar inschrijven is noodzakelijk, opgelet de plaatsen zijn beperkt! Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór dinsdag 3 februari door het inschrijvingsformulier in te vullen
- Locatie is het Hendrik Consciencegebouw – Koning Albert II-laan 15 te Brussel – Auditorium Hadewijch
- Ontvangst vanaf 12:45u, start seminarie om 13:15u stipt!
- Meer informatie/vragen via Yleni De Neve (yleni.deneve@lne.vlaanderen.be) of Eva Snijders (eva.snijders@lne.vlaanderen.be)

Binnen EhB mag u Stefan Morael contacteren.

 

(bron foto: www.rvo.nl)