Studiedag over Thuiswerken voor management assistants

Zijn er nu meer voordelen of nadelen aan thuiswerken en telewerken? Die vraag wordt telkens weer gesteld in wetenschappelijke artikels, opiniestukken en – laten we eerlijk zijn -  aan de toog.  Annie Verhaeghe is als onderzoeker verbonden aan de opleiding Office Management en probeert een aangepast antwoord te vinden.

Door technologische en maatschappelijke veranderingen kiezen organisaties meer en meer voor een nieuwe manier van werken. Thuiswerken is daarbij een mogelijkheid om als werkgever te scoren bij de werknemers, maar de invoering is niet gemakkelijk. Voor kmo’s is deze overstap zo mogelijk nog moeilijker. Bovendien is zo’n overschakeling maatwerk, omdat elke organisatie andere noden heeft. Een kosten-batenanalyse maken is dus essentieel.

Studiedag en handboek

Het onderzoek van Verhaeghe leidde tot een overzichtelijk boek waarmee kmo’s aan de slag kunnen. Het handboek ‘Thuiswerken voor management assistants en administratieve medewerkers. Hype, utopie of droomjob?’  opent met een theoretisch gedeelte over de wetgeving ter zake. In het praktijkgedeelte worden  concrete voorbeelden aangereikt hoe men als organisatie het veranderingstraject kan doorlopen.

Het handboek wordt voorgesteld tijdens de studiedag van de opleiding Office Management over "Thuiswerken voor management assistants en administratieve medewerkers" die doorgaat op 24 april.  Inschrijven kan hier.

Deze studiedag gaat door bij Microsoft in Zaventem: Microsoft Belux Corporate Village, Bayreuth Building (9de verdieping) Leonardo Da Vincilaan 3 1935 Zaventem.

Conclusie

Een hype is thuiswerken zeker nog niet in Vlaanderen,  een utopie is het evenmin, al vergt de invoering ervan het een grondige voorbereiding. Een droomjob? Ja, als er voldoende wederzijds vertrouwen is tussen werkgever en werknemer en de regelgeving duidelijkheid verschaft.

Annie Verhaeghe (2014). Thuiswerken voor management assistants en administratieve medewerkers. Hype, utopie of droomjob?  Brussel, ASP Publishers. 25,95 euro.