Studiedag voor docenten: 'Technologie, educatie en duurzaamheid'

29 april - Studiedag 'Technologie, educatie en duurzaamheid'

Tijdens deze studiedag belichten we de link tussen technologie, educatie en de transitie naar een duurzame samenleving. We zoeken samen naar visies over hoe technologische evoluties de maatschappelijke structuren beïnvloeden. We staan ook stil bij de manier waarop dit in educatie en communicatie (leerplichtonderwijs, hoger onderwijs, media,…) een plaats kan krijgen.

In de voormiddag focussen we op de evolutie van nieuwe technologieën en hoe deze kunnen bijdragen tot een oplossing voor grote maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast bekijken we ook de invloed van nieuwe technologieën op maatschappelijke, sociale en politieke aspecten en de morele en ethische aspecten vanuit een filosofisch oogpunt. Na de middag zijn er verschillende discussiesessies en workshops.
Het gedetailleerde programma vind je online

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in het raakvlak tussen technologie, educatie en duurzame ontwikkeling en betrokken is bij educatie, communicatie of kunst.
Binnen het formeel onderwijs richten de workshops zich voornamelijk op de doelgroep secundair, hoger en volwassenenonderwijs.

Praktisch

Dinsdag 29 april 2014 van 09.30 u. tot 16.30 u. Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij het Noordstation) Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan enkel online tot en met maandag 21 april

Infostand

We geven ook de kans om als standhouder deel te nemen aan de infomarkt tijdens de lunch. Voor meer informatie, mail contacteer ons.

Meer informatie: ingrid.claus@lne.vlaanderen.be elke.vanwildemeersch@lne.vlaanderen.be