Succes openlesdagen toont nood aan voorbereiding

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) organiseerde woensdagmiddag 18 februari voor al haar professionele opleidingen een openlesdag. De scholieren dienden zich vooraf in te schrijven en alle opleidingen stelden een bijzonder grote toeloop vast. Ruim 700 leerlingen hebben zich aangemeld.

Een dikke 300 scholieren stapten woensdag af op het departement Management, Media & Maatschappij, 180 kozen voor een van de zorgopleidingen in Jette, 130 kozen voor een dagje bij de lerarenopleidingen en een dertigtal wilden proeven van Landschapsarchitectuur. De opleidingen Design & Technologie ontvingen ruim 70 studenten.

Kortom, een 700 scholieren ruilden een vakantiedag in voor een middag actief deelnemen in de  hogeschool. Uit de instroomenquête die EhB jaarlijks afneemt, weten we dat 2/3 van de studenten na januari nog moet uitmaken wat zij zullen studeren. Na de SID-ins, de provinciale informatiebeurzen, zijn deze openlesdagen dus cruciaal in de voorbereiding voor de studiekeuze. Hierna volgen dan nog vanaf maart de infodagen.

Door het bezoek van jongeren te beperken tot één enkele dag, kunnen de opleidingen van de Erasmushogeschool Brussel iedereen optimaal begeleiden en uitleg geven over de inhoud en aanpak. Ook de huidige studenten trekken actief op met de bezoekende scholieren.

De meeste inschrijvingen zagen we bij de opleiding Communicatiemanagement, gevolgd door Toerisme & Recreatiemanagement en Verpleegkunde. Een opsteker is dat er ook ruim 40 inschrijvingen waren voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs.