Zin in een werkvakantie in Canada?

Zegt het jou wel wat om een aantal maanden in Canada te leven? Dan kan dit dankzij het 'werkvakantieprogramma' dat België en Canada op poten zetten, en begin dit jaar in werking trad.

Lees meer

Samenwerking kunst- en kuststeden en Vlaamse regio

Zowel de Vlaamse kunst- en kuststeden áls de Vlaamse regio's hebben een groot toeristisch potentieel, maar toch kiezen toeristen niet zo vaak voor een uitstap naar een van de Vlaamse regio's, ondanks hun rijke aanbod aan cultuur, gastronomie en natuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat studenten Toerisme en Recreatiemanagement van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) voerden in opdracht van de Brussels Fairs & Exhibitions (BFE), de organisator van het Vakantiesalon, dat morgen van start gaat in Brussels Expo.

Lees meer

Academisch Taalvaardig in het Hoger Onderwijs (ATHOS)

Zijn uw studenten ook graag Academisch Taalvaardig in het Hoger OnderwijS (ATHOS)? Laat hen dan zeker kennismaken met het ATHOS-project. Het project helpt eerstejaarsstudenten bij het verbeteren van hun 'academisch' Nederlands. Anderstalige studenten of moedertaalsprekers van het Nederlands van wie de taalvaardigheid nog niet voldoet aan de eisen die een hogere studie vraagt, kunnen in een ondersteuningscentrum terecht voor op maat gemaakte taallessen.

Lees meer

Online vertaalwedstrijd laat leerlingen deelnemen vanuit eigen klas

De studenten bedrijfsvertaler & -tolk van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) organiseren op 7 maart 2007 een gratis vertaalwedstrijd voor leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs. Deelnemen kan klassikaal via het internet of individueel binnen de gebouwen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Inschrijven is nog mogelijk tot vrijdag 16 februari 2007 via http://www.vertaalwedstrijd.be.

Lees meer

Academisch Taalvaardig in het Hoger Onderwijs (ATHOS)

Zou taalbegeleiding academisch Nederlands op maat voor jou een hulpmiddel zijn? Maak dan zeker kennis met het ATHOS-project. Het project helpt eerstejaarsstudenten bij het verbeteren van hun 'academisch' Nederlands. Anderstalige studenten of moedertaalsprekers van het Nederlands van wie de taalvaardigheid nog niet voldoet aan de eisen die een hogere studie vraagt, kunnen in een ondersteuningscentrum terecht voor op maat gemaakte taallessen.

Lees meer

Ben je al ingeschreven? Vul dan de vragenlijst instroomregistratie in!

Heb je je ingeschreven aan de Erasmushogeschool Brussel? Neem dan zeker even de tijd om de vragenlijst van de instroomregistratie in te vullen. Graag willen we jou nogmaals feliciteren met én bedanken voor je inschrijving aan de Erasmushogeschool Brussel.

Lees meer

Oud-musicalstudenten schitteren in 'Beauty and the Beast'

In de musical 'Beauty and the Beast', die nog tot 18 februari loopt in de Antwerpse Stadsschouwburg, kun je genieten van de acteer- en zangprestaties van 6 afgestudeerden van de opleiding Musical van de Erasmushogeschool Brussel (departement Koninklijk Conservatorium Brussel). Deze oud-studenten zijn: Beauty : Ann Van den Broeck Beast : Jan Schepens Babette : Goele De Raedt La Commodia : Kirsten Cools In het ensemble: Dimitri Verhoeven Dieter Verhaegen

Lees meer

Brussels Career Event

Campus Etterbeek Vrije Universiteit Brussel 20 & 21 maart 2007 De Oudstudentenbond VUB organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, de Universitaire Associatie Brussel en de studentenverenigingen KEPS, PERS en LWK het Brussels Career Event. De Jobbeurs vindt plaats op dinsdag 20 en woensdag 21 maart 2007 van 11 tot 18 uur op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel in de Ruimte onder de Aula.

Lees meer

Studiedag: studieloopbanen allochtone jongeren onder de loep

De Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel organiseren op vrijdag 11 mei de studiedag ' Brussels hoger onderwijs erkent kleur. Studieloopbanen van allochtone jongeren onder de loep'. Dat een grotere doorstroom van allochtone studenten in het hoger onderwijs absoluut noodzakelijk is, daarover is iedereen het eens. Samenleven in een pluralistische maatschappij vraagt immers om integratie en daarin speelt het onderwijs een grote rol.

Lees meer

Stel je kandidaat voor de departementsraad!

De Erasmushogeschool Brussel zoekt studentenvertegenwoordigers voor haar departementsraden. Laat je stem horen en stel je kandidaat! De Departementsraad neemt beslissingen over alle onderwijskundige aspecten die het departement aanbelangen. Daarnaast buigt de raad zich ook over wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en bestuurstaken. Wil je inspraak in de opleidingsprogramma's, uurroosters… van jezelf en je medestudenten?

Lees meer

Recentste foto's van de Erasmushogeschool Brussel