Stemvorming opnemen in curriculum lerarenopleiding

,,Stemvorming hoort thuis in het curriculum van de lerarenopleiding'', aldus dr. Bernadette Timmermans, logopediste-docente aan de Erasmushogeschool Brussel. ,,Van de nieuwe hervormingen binnen de lerarenopleiding moet dan ook gebruik gemaakt worden om stemvorming in het opleidingsprogramma op te vatten.'' Stemproblemen zijn een vaak voorkomende klacht bij leerkrachten. 82% van de vrouwelijke leerkrachten zijn gevoelig voor deze kwaal. Het actualiteitenmagazine Koppen op Eén zoemt donderdagavond (20.04.2006), naar aanleiding van de Wereldstemdag, in op deze problematiek.

Lees meer

Tweede oproep: stel je kandidaat als studentenvertegenwoordiger!

Laat je stem horen in het beleid van de Erasmushogeschool Brussel! Stel je kandidaat voor de studentenverkiezingen op departementaal of overkoepelend niveau. Interesse? Zoek vlug een opvolger en stel jullie vóór 27 oktober (10u) kandidaat! (klik hier voor informatie over deadlines...) Naargelang het departement waaraan je studeert, kun je je kandidaat stellen voor de Departementsraad, de Studentenraad of de Sociale Raad.

Lees meer

Erasmushogeschool Brussel en expertise rond stemproblemen

Koppen, het actualiteitenmagazine van Eén, maakte een reportage over stemproblemen in het onderwijs. Het departement Lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel werkte volop mee aan de reportage. Wil je ook meer weten over de expertise van de Erasmushogeschool Brussel in dit domein? Stem dan op donderdag 20 april af op Eén.

Lees meer

Erasmushogeschool Brussel viert 50 jaar Verpleegkunde

Exact 50 jaar terug zag de opleiding Verpleegkunde van de Erasmushogeschool Brussel het levenslicht. Een halve eeuw en honderden afgestudeerden later, telt de opleiding vandaag meer dan 150 studenten. En toch: ondanks deze mooie cijfers blijft Vlaanderen en Brussel kampen met een tekort aan hoger opgeleide verpleegkundigen.

Lees meer

Participatie Deeltijds Kunstonderwijs kan nog fors stijgen

Zowat 1 op 40 inwoners van Vlaanderen en het Brussels Gewest volgt een meerjarige opleiding in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Een kleine helft volgt muziek, zo'n 35% beeldende kunst, een 13% woordkunst & toneel en 4% danst. Opvallend zijn de geografische en provinciale verschillen in studentenaantallen en opleidingsaanbod. Zo wordt de opleiding dans in slechts 1 op 5 gemeenten aangeboden. Een vollediger aanbod, de integratie van privé-muziekscholen en een versoepeling van de criteria om scholen op te richten kunnen het DKO nog sterk doen groeien.

Lees meer

Onderzoek naar Levenslang Leren

Ben je ouder dan 25 jaar en volg je een bachelor- of masteropleiding? Ben je ingeschreven voor de Bijzondere leerroute voor maatschappelijk assistent of de Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning van de Erasmushogeschool Brussel?

Lees meer

Classics Revisited brengt studenten een mix van klassiek, jazz en techno

De Erasmushogeschool Brussel (EhB), de Sociale Voorzieningen Erasmushogeschool Brussel (SOVEhB) en het Koninklijk Conservatorium Brussel organiseren op woensdag 22 maart 2006 de tweede editie van Classics Revisited. Met Classics Revisited willen de initiatiefnemers studenten een niet-alledaagse muziekervaring bieden door klassiek, jazz en techno te brengen in één concert.

Lees meer

Opleiding Verpleegkunde wordt 50 jaar

De opleiding Verpleegkunde van de Erasmushogeschool Bussel (departement Gezondheidszorg) viert dit jaar haar 50ste verjaardag. Op 31 maart 2006 wordt dit in de kijker geplaatst met een congres, waar een waaier aan gastsprekers het verleden, het heden en de toekomst van de sector én de opleiding onder de loep nemen. Programma 14u Verwelkoming Mevr.

Lees meer

The New ERAsmus

Bekijk Brussel eens vanuit een international perspectief!

Lees meer

Bedrijfsvertalers & -tolken organiseren online vertaalwedstrijd voor secundair onderwijs

De studenten Office Management, afstudeerrichting Bedrijfsvertaler & -tolk van de Erasmushogeschool Brussel (departement Communicatie) organiseren op woensdag 8 maart een gratis vertaalwedstrijd voor leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs. Deelnemen kan klassikaal via het internet of individueel binnen de gebouwen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Inschrijven kan nog tot 28 februari via http://www.vertaalwedstrijd.be.

Lees meer

Recentste foto's van de Erasmushogeschool Brussel